​Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

SPIS TREŚCI

Artykuł 1 – Tożsamość sprzedawcy

Artykuł 2 – Zastosowanie i warunki

Artykuł 3 – Nasza oferta i Twoje zamówienie

Artykuł 4 – Prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 5 – Cena

Artykuł 6 – Płatność

Artykuł 7 – Zgodność i gwarancja

Artykuł 8 – Dostawa i realizacja

Artykuł 9 – Czas trwania

Artykuł 10 – Działanie siły wyższej

Artykuł 11 – Prawa własności intelektualnej

Artykuł 12 – Postępowanie w sprawie reklamacji i spory

ARTYKUŁ 1 // TOŻSAMOŚĆ SPRZEDAWCY

Meytec BV (zwany dalej "Meterdiscount")


Quellinstraat 43, bus 2

2018 Antwerpen (Belgia)

Adres e-mail: info@meterdiscount.eu

Numer telefonu: +32 (0)2 689 87 83

Rejestracja: 0747.687.975

Wprowadzenie

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (i wszelkie ich zmiany) mają zastosowanie do korzystania z tej strony internetowej oraz do umowy zawartej przez Ciebie i nas. Niniejsze warunki odnoszą się do praw i obowiązków wszystkich użytkowników ("Ty" / "Twój") i meytec ("nas" / "nasz" / "my" / "sprzedawca") w odniesieniu do produktów, które oferujemy za pośrednictwem tej strony internetowej (www.meterdiscount.być, .fr, .nl, .de, .nl, .at, .pl, .es, .se, .it, .co.uk)

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymregulaminem przed kliknięciem przycisku "Potwierdź zamówienie i płatność" na końcu procesu zamawiania.

Korzystanie z tej strony internetowej lub złożenie zamówienia wiąże cię z niniejszymi warunkami. Jeśli masz pytania dotyczące warunków, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego online.

ARTYKUŁ 2 // MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA I WARUNKI

1.Nasze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do każdej oferty, którą METERDISCOUNT sprawia, że jesteś Konsumentem (każda osoba fizyczna, która nabywa lub korzysta z sprzedawanych produktów lub usług wyłącznie w celach nieprofesjonalnych) lub firmy.

2.Dostarczamy tylko w Europie, Turcji, Rosji, Szwajcarii, Israël i Północnej Africe. Meterdiscount ma prawo anulować zamówienie, jeśli mieszkasz w kraju, który nie jest obsługiwany w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

3.Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby złożyć zamówienie. Jeśli nie masz 18 lat, poproś rodziców lub opiekuna prawnego o złożyć zamówienie. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zamówienia, jeśli odkryjemy, że zostało ono złożone przez małoletniego.

4.Ponieważ oprócz niniejszych Ogólnych Warunków istnieją również dodatkowe warunki szczególne, powyższe dotyczy również tych szczególnych warunków. Jeśli nasze Ogólne Warunki Są sprzeczne z tymi specjalnymi warunkami, jako konsument masz zawsze prawo do powoływania się na najkorzystniejszy tekst na twoją korzyść.

5.METERDISCOUNT ma prawo do zmiany i/lub uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków. W przypadku istotnej zmiany, METERDISCOUNT poinformuje o tym Na piśmie o tym fakcie co najmniej miesiąc przed wejściem w życie odpowiedniej zmiany lub dodania. O ile Kupujący nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do Ogólnych Warunków Handlowych w terminie dwóch tygodni od daty pisemnego powiadomienia, Uznaje się, że Kupujący milcząco zaakceptował zmianę lub dodanie.

ZAMAWIANIE ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

6.Złożenie zamówienia na stronie internetowej jest traktowane jako wyraźna akceptacja naszych Ogólnych Warunków Handlowych, które zawsze można obejrzeć na stronie internetowej.

7.Jeśli zamówisz online, dostarczymy Ci kopię niniejszych Ogólnych Warunków handlowych w formacie, który możesz zapisać lub wydrukować w momencie potwierdzenia zamówienia lub najpóźniej po dostarczeniu. W każdym przypadku zalecamy, aby zawsze je zapisywać lub drukować.

ARTIKEL 3 // NASZA OFERTA I TWOJE ZAMÓWIENIE

1.Jeśli oferta jest ważna tylko przez ograniczony czas lub podlega pewnym warunkom, wyraźnie wspominamy o tym w naszej ofercie. W przypadku gdy taki termin nie został określony, oferta złożona przez METERDISCOUNT pozostaje ważna do wyczerpania zapasów. Zawsze opisujemy tak całkowicie i dokładnie, jak to możliwe, co sprzedajemy i jak odbędzie się proces zamawiania. W każdym razie opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić dokonanie właściwej oceny. Za każdym razem, gdy używamy obrazów, są one wierną ilustracją oferowanych towarów i/lub usług. Nie można zagwarantować doskonałej reprezentacji produktów na stronie internetowej i/lub w katalogach, w szczególności ze względu na różnice w renderowaniu kolorów między oprogramowaniem nawigacyjnym i/lub wyświetlaczami ekranowymi, a METERDISCOUNT nie ponosi odpowiedzialności za niedokładność zdjęć na stronie internetowej.

3.Twoje zamówienie jest kompletne, a umowa między nami staje się ostateczna, gdy tylko otrzymamy zgodę wystawcy karty na twoją transakcję płatniczą za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Akceptujemy iDeal, Giro, Maestro, Bancontact, Visa,Paypal, American Express, Przelew bankowy, Carte Bleu i MasterCard. Jeśli wystawca Twojej karty odmówi rozliczenia płatności, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie i/lub niedostarczenie zamówienia. Zamówienia bez ważnej płatności na nazwisko zarejestrowanego posiadacza karty nie będą przyjmowane ani przetwarzane.Więcej metod płatności może zostać udostępnionych lub usuniętych bez wcześniejszego powiadomienia.

Zamawianie za pośrednictwem naszej strony internetowej

4.Aby kupić ten produkt, musisz dodać produkt do koszyka. Następnie musisz podać swoje dane kontaktowe i informacje rozliczeniowe. Następnie wybierz metodę dostawy: albo wyślij ją na podany przez Ciebie adres, odbierz go ze sklepu METERDISCOUNT, albo odbierz z jednego z punktów odbioru METERDISCOUNT. Podczas ostatniego kroku otrzymasz stronę podsumowania. Musisz zaakceptować nasze Ogólne Warunki handlowe i potwierdzić płatność, klikając przycisk zamówienia z podpisem "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Zakup będzie ostateczny po wykonaniu tych czynności. Wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia e-mailem.

ARTIKEL 4 // PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Jeśli kupujesz od nas towary lub usługi, zgodnie z prawem masz 14 dni kalendarzowych od daty dostawy, aby zdecydować, czy zachować towary lub usługi. W takim przypadku masz prawo do zwrotu (na własny koszt) zamówienia bez ponoszenia jakiejkolwiek kary i bez podania przyczyny. Zwrócimy Ci pełną cenę zakupu nie później niż 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu od Ciebie zamówienia (patrz również punkt 3). Zwrot może być dokonany przy użyciu innej metody płatności niż ta, z której korzystasz.

2.W związku z tym będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty odesłania towaru. Wskażemy, ile to będzie kosztować, lub podamy szacunkową, jeśli nie można tego racjonalnie obliczyć z wyprzedzeniem.

3.Możemy wstrzymać się od zwrotu kosztów, dopóki nie będziemy mieć towaru w naszym posiadaniu lub nie wykażesz, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

4.Oczekujemy, że w ciągu pierwszych 14 dni od dostawy zadbasz o twoje zamówienie i opakowanie. Jeśli chcesz nadal mieć możliwość zwrotu towarów w sposób opisany powyżej, możesz je rozpakować lub używać tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do ustalenia, czy chcesz je zachować. Kupujący może sprawdzić je pod kątem dobrego dopasowania w ich ostatecznej lokalizacji, ale zwrócony towar musi być nieużywane. Jeśli zwrócisz towar, zrób to z oryginalnym opakowaniem (jeśli to możliwe), w ich oryginalnym stanie, ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, biorąc pod uwagę nasze instrukcje poniżej.

5.Możesz wysłać paczkę zwrotną pocztą.

6.Możesz wypełnić poniższy formularz i wysłać go do METERDISCOUNT Quellinstraat 43, bus 2, 2018 Antwerpen Belgium w celu skorzystania – niezwłocznie i prawidłowo – z prawa odstąpienia od umowy zarówno w zakresie świadczenia usług, jak i towarów. Będziemy wysyłać ci e-mail z potwierdzeniem otrzymania wypłaty.

"WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY"

(wstawić link do formularza preparatu)

ARTYKUŁ 5 // CENA

1.Nasze ceny nie ulegnie zmianie w okresie wymienionym w naszych ofertach specjalnych, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek VAT.

2.Nasze ceny zawierają wszystkie podatki, PODATEK VAT, opłaty i usługi. W związku z tym możesz być pewien, że nigdy nie będą żadnych nieprzyjemnych niespodzianek. Możemy jednak zdecydować się na obciążenie kosztem wysyłki oprócz ceny zakupu. Jeśli tak jest, zawsze poinformujemy Cię przed sfinalizowaniem zamówienia.

ARTIKEL 6 // PŁATNOŚĆ

Płatność online

1.Na naszej stronie internetowej akceptujemy płatność wyłącznie za pomocą metod płatności dostępnych za pośrednictwem naszego providor płatności Mollie..Nie akceptujemy żadnej innej metody płatności.

2.Aby zapewnić bezpieczną płatność online i bezpieczeństwo twoich danych osobowych, dane transakcji są szyfrowane za pomocą technologii SSL, gdy są przesyłane przez Sieć. Nie potrzebujesz specjalnego oprogramowania, aby płacić za pomocą technologii SSL. Możesz powiedzieć, że masz bezpieczne połączenie SSL za pomocą ikony "kłódki" wyświetlanej na dolnym pasku stanu przeglądarki.

ARTYKUŁ 7 // ZGODNOŚĆ I GWARANCJA

1.Gwarantujemy, że nasze produkty są tak zamówione i spełniają normalne oczekiwania klienta, biorąc pod uwagę specyfikacje produktu. Oczywiście gwarantujemy, że nasze produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami obowiązującymi w momencie zamówienia.

2.Również w odniesieniu do dostawy towarów, gwarantujemy ustawowy minimalny okres gwarancji wynoszący dwa lata, jeśli produkt nie będzie tak zamówiony.

Tylko wtedy, gdy wymiana jest nadmierna, niemożliwa lub nie może być wykonana w rozsądnym terminie, będziesz uprawniony do żądania obniżenia ceny lub rozwiązania umowy sprzedaży.

Jeśli usterka lub usterka pojawi się w ciągu 6 miesięcy od 2010 roku od 2015 roku, uznaje się, że istniała ona już przed dostawą, chyba że możemy udowodnić inaczej. Po upływie 6 miesięcy, to do Ciebie należy udowodnienie, że wada była już obecna, gdy produkt został dostarczony.

3.Umowa sprzedaży może faktycznie ograniczyć ramy czasowe, w których można zidentyfikować wadę. Ten termin nie może być jednak krótszy niż dwa miesiące.

Co do zasady prawo konsumenta do czynności prawnych wygasa w ciągu jednego roku od wykrycia wady.

Dwuletni okres gwarancji zostaje zawieszony w okresie wymiany.

Nie skorzystasz z nowego dwuletniego okresu gwarancji, ale termin, który już się rozpoczął, zostanie wznowiony od dnia otrzymania produktu zastępczego.

  • 4.Elektrody (dotyczy to wszystkich elektrod eksycyjnych na rynku: PH, EC, TDS, ORP, Salt... lub jakiegokolwiek wariantu elektrody, o którym nie wspomniano tutaj) są wykwistymi materiałami eksploatacyjnymi i mają ograniczoną gwarancję na 6 miesięcy.

ARTYKUŁ 8 // DOSTAWA I WYKONANIE

1.Wszystkie towary i usługi zostaną dostarczone na adres określony podczas zamawiania. Twoje zamówienie jest dostarczane w zależności od warunków lokalnej agencji wysyłkowej. Ponieważ korzystamy z różnych agencji, konsument musi zawsze sprawdzić opcje i warunki dostawy, zanim potwierdzi zamówienie.

2.Gdy produkt jest w magazynie, dotrze pod twój adres dostawy w ciągu 1 do 7 dni roboczych. Podamy ci termin dostawy w potwierdzeniu zamówienia.

3. Jeśli nie możemy dostarczyć na czas, zawsze poinformujemy Cię o tym przed upływem terminu planowanej dostawy. Jeśli tego nie zrobimy, możesz wycofać się z zamówienia bez żadnych kosztów. Jeśli tak się stanie, zwrócimy Ci pieniądze nie później niż 30 dni po rozwiązaniu umowy.

4. Zawsze ponosimy pełne ryzyko wysyłki towarów. Oznacza to, że nie musisz się martwić o to, że towar zgubi się na stanowisku. Jeśli jednak zwrócisz nasze towary w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakupu, ponieważ wolisz ich nie przechowywać, jesteś odpowiedzialny za ich transport.

5. Jeśli dostarczony przez nas towar jest uszkodzony podczas transportu, nie pasuje do przedmiotów wymienionych w potwierdzeniu dostawy lub nie pasuje do zamówionych przedmiotów, należy zgłosić je tak szybko, jak to możliwe, a na pewno w ciągu trzech (3) dni roboczych i zwrócić nam przedmioty w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania. W tym celu należy użyć dostarczonego "formularza zwrotu". W przypadku jakichkolwiek pytań podczas wypełniania tego formularza zwrotu, prosimy o kontakt z członkiem naszego personelu na adres e-mail: info@meterdiscount.w ue

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty następcze z powodu opóźnionej dostawy lub niedostarczania przez przewoźnika, który został wynajęty przez firmę. Nasza odpowiedzialność w takich przypadkach pozostaje ograniczona do wartości przedmiotów, za które udowodniono, że nie zostały one odebrane przez klienta.

ARTYKUŁ 9 // SIŁA WYŻSZA

1.Nie jesteśmy zobowiązani do wypełnienia naszych zobowiązań w przypadku siły wyższej. W takich przypadkach jesteśmy uprawnieni do zawieszenia naszych zobowiązań na czas trwania siły wyższej lub ostatecznego rozwiązania umowy.

2.Siła wyższa jest każdą okolicznością poza naszą wolą i kontrolą, która uniemożliwia nam wypełnianie naszych zobowiązań w całości lub w części. Okoliczności te obejmują między innymi: strajki, pożary, awarie maszyn, awarie zasilania, awarie w sieciach (telekomunikacyjnych), połączenia lub systemy komunikacyjne używane i/lub niedostępność naszej strony internetowej w dowolnym momencie, spóźnienie lub niedostarczenie przez dostawców lub innych zewnętrznych wykonawców itp.

ARTYKUŁ 10 // PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1.Nasza strona internetowa, logo, teksty, fotografie, nazwy i ogólnie cała nasza komunikacja są chronione prawami własności intelektualnej posiadanych przez nas, naszych dostawców lub innych posiadaczy praw.

2.Zabrania się używania i/lub wprowadzania zmian w prawach własności intelektualnej opisanych w tym artykule. W związku z tym, na przykład, nie możesz kopiować ani powielać ilustracji, fotografii, tekstów, kombinacji kolorów logo itp.

ARTYKUŁ 11 // PROCEDURA SKŁADANIA SKARG I SPORY

1.Jest rzeczą oczywistą, że mamy nadzieję, że wszyscy nasi klienci są w pełni zadowoleni. Jeśli jednak masz powody, by narzekać na nasze produkty lub usługi, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej podadresem info@Meterdiscount.w ue. Dołożymy wszelkich starań, aby rozpa przez Państwa skargę w ciągu siedmiu (7) dni.

2.Wszystkie umowy zawarte z naszymi klientami, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, podlegają wyłącznie prawu belgijskiemu. W przypadku zaistnienia sporów właściwe sądy belgijskie są właściwe. W przypadku gdy ze względu na prawo międzynarodowe należy jednak zastosować inne prawo, stosuje się je w pierwszej kolejności do tomu VI belgijskiego kodeksu prawa gospodarczego przy interpretacji niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.